Over ons

Home

Over ons

Over ons

Wij zijn 6 studentes aan de Fotovakschool Rotterdam die samen Project 390 hebben opgericht. Wij willen met ons project mensen een stem geven en stimuleren om samen en met elkaar het gesprek aan te gaan en zo het taboe te doorbreken.

Manon

Project 390 staat op voor een groep mensen waar ik zelf eerlijk gezegd nog nooit eerder bij stil had gestaan. Waarschijnlijk komt dit doordat het onderwerp een beetje als een taboe wordt gezien. Deze mensen hebben geen uitlaatklep om hun verhaal kwijt te kunnen, dit komt doordat er momenteel nog geen publiek voor ze is. De reden dat ik ben aangesloten bij dit project is omdat ik wil streven naar een veilige haven voor deze mensen waar ze in alle vertrouwen hun verhaal kunnen vertellen.

Rosalie

Gelukkig ben ik niet bekend in de wereld waar ons project over gaat, maar dat betekent niet dat ik er niks mee te maken wil hebben. Ik ben blij dat ik de kans krijg om mee te helpen met het doorbreken van het taboe. Ik hoop dat ons project een succes wordt, en er steeds meer mensen stil staan bij de verhalen van deze mensen, zonder er een oordeel over te geven. Want ze zijn net zo goed slachtoffers!

Talitha

Ik wil graag door middel van dit project een bewustzijn creëren in de maatschappij. Namelijk het bewustzijn voor mensen die niet tot weinig geholpen worden in traumaverwerking doordat zij familie zijn van een moordenaar. Ik wil graag hulp bieden aan deze mensen. Door hen via fotografie met anderen in contact te brengen kunnen ze vervolgens extra hulp en steun ontvangen.

Kristel

Ik zet mij in voor Project390! Dit omdat ik merk dat ik mijzelf er ook schuldig aan maak. Ik kijk weinig om naar personen waar het ook om draait. Het is van belang dat mensen zich begrepen voelen en niet direct in de verdediging hoeven te treden. Erkenning en het doorbreken van dit taboe dat is waarvoor ik sta.

Elise

Het idee van dit project doen heeft heel erg mijn interesse gewekt. Je staat er vaak niet bij stil wat dit voor gevolgen heeft voor de naasten “aan de andere kant”. Deze mensen wil ik graag een stem en een gezicht geven. Zij zijn eveneens slachtoffers en zij verdienen het net zo goed om gehoord en gesteund te worden door de buitenwereld. Hiermee hoop ik vooroordelen uit de weg te ruimen en een goed en eerlijk beeld te laten zien van hoe het echt is voor deze mensen, zij zijn ook familie en vrienden. Ik hoop dat we dit samen kunnen doen en de eer voor deze mensen kunnen herstellen of in stand kunnen houden.

Elvera

Ik voelde mij verdrietig, boos en teleurgesteld in de wereld. Het ergste was dat ik mij vooral onbegrepen voelde. Niet alleen door de instanties die hulp zouden moeten bieden, maar ook door de mensen om mij heen. Daarna kwamen de miljoenen vragen. Maar naar wie ga je daarmee? Op het internet was en is ook eigenlijk niets te vinden. Het project heeft voor mij als doel hier verandering in te brengen. Je bent niet alleen. Samen zijn we sterk. Samen kunnen we dit veranderen.